Privacy richtlijnen

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Q-ray respecteert uw recht op privacy. Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Verzamelen van informatie

Q-ray zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Gebruik van informatie

Voordat wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens uitleggen. De persoonsgegevens die u aan Q-ray verstrekt, zal Q-ray gebruiken om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over Q-ray producten of diensten te bezorgen of uw bestellingen bij Q-ray uit te voeren. Q-ray kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u persoonsgegeven aan Q-ray heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, wordt u verzocht contact op te nemen met info@Q-ray.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Kinderen en ouders

Q-ray heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan dertien jaar mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens naar Q-ray versturen. Indien nodig zal Q-ray de kinderen de opdracht geven om geen persoonsgegevens te versturen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u ons contact opnemen met bovenstaand adres. Q-ray zal alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Overige informatie

De website kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze website pagina's 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd opdat zij geen 'cookies' accepteren of waarschuwen indien een cookie naar u wordt verstuurd.

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijke -of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven. Q-ray behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven.

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies