Feed

Passende informatie-oplossingen in Feed

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Feed: efficiëntie en duurzaamheid in een complex landschap

Gezonde, veilige en kwalitatieve voeders zijn essentieel voor gezonde dieren en de productie van lekkere en veilige dierlijke producten. De diervoedersector heeft hierin een sleutelrol binnen de dierlijke sectoren voor zowel veehouderij als gezelschapsdieren. De Nederlandse diervoedersector staat internationaal aan de top als het gaat om efficiëntie en duurzaamheid. De kwaliteit van voeders wordt geborgd door specialistische kennis van het gehele productieproces. 

Voedsel- en voederveiligheid zijn van groot belang voor de sector en de maatschappij. De grondstoffenstromen in de veevoeder keten zijn zeer internationaal. De bestaande nationale en internationale diervoeder wetgeving is uitgebreid en complex. Door het opheffen van het productschap zijn verschillende andere initiatieven ontstaan om de collectieve sectorbelangen maar ook de kennisontwikkeling en innovatie te borgen

De Feed sector staat voor verschillende uitdagingen:

  • Grip houden op internationale logistieke grondstofstromen;
  • Borgen van de kwaliteit en veiligheid van grondstoffen en producten;
  • Risico’s in de supply chain en het productieproces beheersbaar maken;
  • Transparantie en herkenbaarheid van de producent en herkomst van de grondstoffen;
  • Aantoonbaar duurzame productieketens opzetten;
  • Borgen van kennisontwikkeling, innovatie en collectieve belangen.
  • Crisismanagement rondom incidenten

Belang van data-uitwisseling en informatiemanagement in de Feed sector neemt toe 

De ontwikkelingen en uitdagingen in de sector benadrukken de behoefte aan optimale data-uitwisseling en adequaat informatiemanagement in de Feed sector. Door het verzamelen van collectieve data over ongewenste stoffen in grondstoffen of veevoeders kan risico-monitoring effectiever worden uitgevoerd. Daarnaast geeft deze data handvatten voor het opstellen van individuele monitoringsplannen. 

De inzet van data wordt steeds intensiever en big data toepassingen geven extra impulsen aan nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Zo geeft het collectief verzamelen van data over nutritionele kenmerken van diervoeders en grondstoffen inzicht in de kwaliteit van grondstoffen en voeders en wordt ingezet voor rantsoenberekening. Het combineren van data van bijvoorbeeld sensoren en voederopname rondom het individuele dier geeft bovendien mogelijkheden voor een verdere verbetering van precisievoeding.

Download het whitepaper

Q-ray: passende informatie-oplossingen in Feed met kennis van je business 

Met een standplaats in Wageningen bevindt Q-ray zich in het kenniscentrum van de Feed sector. Q-ray richt zich met haar ICT services en solutions op het adviseren en ontwikkelen van passende oplossingen voor organisaties in Feed. Wij zijn ervaren in het ontwikkelen van informatie systemen voor zowel je interne organisatie als business-to-business toepassingen. Behalve webapplicaties biedt Q-ray ook mobiele oplossingen en oplossingen voor optimale berichtenuitwisseling. Wij zijn solution provider van Agroconnect en werken samen met organisaties als SecureFeed en Federatie Nederlandse Diervoederketen.

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies