Agro

Passende informatie-oplossingen in Agro

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Agro: sterk in kennis, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid 

De Nederlandse land- en tuinbouwsector loopt wereldwijd voorop in kennis, efficiëntie, innovatie en duurzaamheid. Mede door stimulering van overheid en maatschappij streeft de land- en tuinbouwsector naar verdere verduurzaming. Met het verdwijnen van de productschappen zijn er nieuwe organisaties ontstaan of omgevormd die collectieve zaken van een sector of groep bedrijven behartigen. Deze organisaties zijn meestal kennisintensief, hebben een grote achterban waarmee zij moeten communiceren en delen kennis en data om daaruit een gezamenlijke toegevoegde waarde te bewerkstelligen.

Wereldwijd staat de land- en tuinbouw voor grote uitdagingen

Enerzijds moet input en output die bedreigend is voor natuurlijke ecosystemen voorkomen worden en is er minder agrarisch areaal beschikbaar. Anderzijds moet een groeiende, steeds welvarender wordende wereldbevolking gevoed worden. Ook komen er meer claims op de landbouwproductie vanuit non-Food toepassingen als bio-based economy.

Data en informatie worden steeds meer een business asset in de Agro sector 

Innovatieve systemen zijn nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Informatiemanagement en technology spelen een grote rol. We zetten sensoren en drones in en de mogelijkheden van robotisering nemen toe. Daarbij wordt er in het teeltproces steeds meer data verzameld en geanalyseerd, waaruit weer informatie vrijkomt die gebruikt kan worden voor precision farming and Feeding.

Standaardisatie is bij het delen en uitwisselen van data van groot belang. Nederland is een exportland. Wet- en regelgeving zijn complex en met productie en handel samenhangende administratieve activiteiten zijn uitgebreid.

Download het whitepaper

Q-ray: passende informatie-oplossingen in Agro met kennis van je business 

Met een standplaats in Wageningen bevindt Q-ray zich in het kenniscentrum van de Agro sector. Q-ray richt zich met haar ICT services en solutions op het adviseren en ontwikkelen van passende oplossingen voor organisaties in de landbouw sector. 

Wij zijn solution provider van Agroconnect, Frugicom en Floricode die zorgen voor registratie en codering van producten en codelijsten en voor het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten voor elektronische gegevensuitwisseling tussen bedrijven. Door deze berichtstandaarden kunnen bedrijven informatie uit de keten optimaal gebruiken voor bijvoorbeeld orderafhandeling, producttracering, logistieke optimalisatie en kwaliteitsverbetering.

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies