Monitoring software

Grip krijgen op productieketens in Agro, Food, Feed & Flowers

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Voorspelbaarheid en grip op voedselveiligheid, duurzaamheid en gezondheid

In de sectoren Agro, Food, Feed & Flowers zijn er diverse thema’s die organisatie-overschrijdend zijn. Denk aan voedselveiligheid, duurzaamheid, productkwaliteit en gezondheid. Maar denk ook aan internationale sourcing en betalingsgedrag van afnemers. Problemen of incidenten bij individuele bedrijven hebben vaak een veel bredere impact en uitstraling naar de sector in zijn geheel. Goede monitoring binnen organisaties of over organisaties heen kan de voorspelbaarheid en de grip op dit soort problemen verstevigen. We spreken dan van sectormonitoring. Daarnaast maakt delen van kennis en kunde de sector als geheel sterker. Monitoring software ondersteunt je daarbij.

Krijg grip op een voedselveilige supply chain
met de Rapid Alerts App

Download de gratis RASFF app om altijd op de hoogte te zijn van Food en Feed safety incidenten 

Download on the app storeDownload on the play store

Monitoring

Beheersen en borgen van datastromen in de supply chain dankzij monitoring

Het verzamelen en gestructureerd opslaan van grote hoeveelheden data is een uitdagende klus. Hoe omvangrijker de datastromen worden, hoe ingewikkelder het wordt om de voedselveiligheid, duurzaamheid en gezondheid te borgen. En als de toeleveranciers van de data ook nog verschillende formats, definities en grootheden hanteren wordt het bewaken van betrouwbaarheid, validiteit en consistentie zonder de juiste monitoring tools ondoenlijk. 


Monitoringssystemen zorgen in eerste instantie voor het centraal verzamelen van relevante en betrouwbare data. Data kan daarbij in allerlei formats worden aangeleverd en worden omgezet naar de gewenste vorm. Controles en validaties worden uitgevoerd om de datakwaliteit te borgen. Waar nodig kan data verder verrijkt worden. Het samenbrengen en analyseren van de data geeft vervolgens de informatie die nodig is om betrokkenen te informeren en adviseren en om verdere kennis op te bouwen.

Q-ray: monitoring software die sectorversterkend werkt

Q-ray heeft ervaring in het opzetten van monitoring software systemen voor verschillende specifieke business cases.


Bloemensector: in de bloemensector werken Nederlandse sierteeltbedrijven, Floridata en Q-ray samen om betaalgedrag van (internationale) klanten te monitoren. Door deze collectieve opzet krijgt een individueel bedrijf inzicht in het bestel- en betaalgedrag van bestaande of potentiële afnemers. Daartoe sturen de sierteelbedrijven alle facturen en alle betalen naar een centraal systeem. Naast informatie over betaalgedrag geeft dit een schat aan marktinformatie waar de hele sector baat bij heeft.

Groenten- en fruitsector: handelsbedrijven, Food Compass en Q-ray werken samen om residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit te monitoren. Dit geeft de bedrijven handvatten om bij incidenten of norm-overschrijdingen de juiste acties in te zetten en waar nodig extra specifieke monitoring toe te passen. 

Veevoedergrondstoffen: in de handel van veevoedergrondstoffen werken GMP+ International en Q-ray samen in de monitoring van ongewenste stoffen. Dit biedt de deelnemende bedrijven collectief inzicht in monsteranalyses en aangetroffen stoffen en biedt handvatten voor risicomanagement.

Wij adviseren je graag over het inzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem in jouw organisatie. Neem contact met ons op voor advies of meer informatie over diverse ICT oplossingen.

Gerelateerd

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies