Database management

Bedrijfscontinuïteit door gegarandeerde toegang tot betrouwbare data en informatie


Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Database management: altijd toegang tot betrouwbare data

Voor jouw organisatie en de continuïteit van bedrijfsprocessen is een goed functionerend ICT systeem essentieel. Bij veel ICT systemen worden grote aantallen gegevens opgeslagen in een relationele database. Als een dergelijke database niet beschikbaar is kan de continuïteit van het gehele bedrijfsproces in gevaar komen. Database management is daarom vaak onontbeerlijk in kennisintensieve sectoren als Agro, Food, Feed & Flowers.

Data beheren in Agro, Food, Feed & Flowers: een heuse uitdaging

Systemen moeten onderling goed met elkaar communiceren en afhankelijk van elkaar werken. Wanneer de gegevens in een relationele database goed gestructureerd zijn, wordt duplicatie tot een minimum beperkt en worden fouten in de gegevensverwerking voorkomen. Een goed database ontwerp is het fundament voor een goed werkend systeem en goed database management borgt continuïteit.

Database management is een bedrijfs-kritische taak die kennis en expertise vraagt. Vaak heb je als bedrijf deze expertise niet of onvoldoende in huis. Met professioneel en pro-actief database management kom je niet voor verrassingen te staan en kun je altijd tijdig en veilig beschikken over data. En dat geeft ruimte om de focus te leggen op zaken waar je goed in bent

Ontdek hoe database management jouw gegevens structureert

Ontvang vrijblijvend advies
Data

Q-ray: laat jou weer concentreren op datgene waar je goed in bent


Q-ray heeft veel ervaring in het ontwerpen, opzetten en beheren van relationele databases voor de sectoren Agro, Food, Feed en Flowers. Vrijwel alle maatwerk applicaties die wij voor klanten ontwikkelen en onderhouden hebben een door ons ontworpen en ontwikkelde database. 

Vaak doen we voor klanten de gehele exploitatie van systemen. Dat betekent dat we de systemen hosten en zorgen voor beschikbaarheid van de applicaties en databases via internet. 

Uw database is bij ons in goede handen, want wij zorgen tevens voor: 

  • Databasebeheer: pro-actief borgen van applicaties en databases
  • Dataveiligheid: het frequent maken van een backup
  • Continuïteit in performance: afstemmen en monitoren op totale en beschikbare schijfruimte, CPU gebruik en automatische jobs
  • Beschikbaarheid en capaciteit: door inrichting en monitoring van de grootte van de database, fragmentatie en noodzakelijke opschoon-acties

Wij adviseren je graag over het opzetten, realiseren en beheren van database management software voor jouw organisatie. Neem contact met ons op voor advies of meer informatie over diverse ICT oplossingen

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies