Benchmark software

Het referentiekader van Agro, Food, Feed & Flowers

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Benchmarking: een ijkpunt van groene kennis

Agro, Food, Feed & Flowers zijn stuk voor stuk sectoren die een schat aan kennis bezitten. En iedere dag worden deze sectoren wijzer. Van, en met elkaar leren is niet altijd even gemakkelijk of toegankelijk. Deze kruisbestuiving van kennis, kunde en prestaties is echter onmisbaar. Benchmarking in deze sector is waardevol omdat het bedrijven de kans geeft prestaties in de vorm van kengetallen te vergelijken. Doel is om uit die vergelijking oorzaken op te sporen, lering te trekken en de prestaties waar mogelijk te verbeteren. Benchmark software ondersteunt je daarbij.

Cijfers over omzet en verkoop worden veel gebruikt in benchmarking in sectoren Agro, Food, Feed & Flowers. Maar ook duurzaamheidskengetallen worden steeds vaker tegen elkaar afgezet. In Agro, Food, Feed & Flowers worden prestaties van het eigen bedrijf of groep van bedrijven met andere bedrijven vergeleken. Bijvoorbeeld collega-bedrijven of concurrenten, andere landen of andere sectoren. Om zinvol te benchmarken zijn betrouwbare en valide data en een goede dekking (deelname) een randvoorwaarde. Benchmark software maakt dit mogelijk. Daarnaast zorgt benchmark software ervoor dat resultaten anoniem, toegankelijk en interpretabel worden gepresenteerd.

Alignment van data, gepresenteerd in de juiste vorm

Het verzamelen en gestructureerd opslaan van grote hoeveelheden data is een uitdagende klus. Hoe omvangrijker de datastromen worden, hoe ingewikkelder. Daar komt bij dat data vaak in verschillende formats en met verschillende definities en grootheden wordt aangeleverd. Alignment van die data is van groot belang. Het bewaken van betrouwbaarheid, validiteit en consistentie is zonder de juiste tools ondoenlijk. Benchmark software zorgt in eerste instantie voor het centraal verzamelen van relevante en betrouwbare data. Data kan daarbij in allerlei formats worden aangeleverd en worden omgezet naar de gewenste vorm. Controles en validaties worden uitgevoerd om de datakwaliteit te borgen.Data heeft pas toegevoegde waarde wanneer het visueel aantrekkelijk wordt gepresenteerd. Benchmark software ondersteunt dit, zonder dat je daar in Excel complexe draaitabellen en grafieken voor hoeft te maken. Ten slotte is data die gebruikt wordt in benchmarks vaak concurrentiegevoelig. Garantie en borging van anonimiteit is cruciaal. Benchmark software borgt dat voor je.

Bench

Q-ray: ervaren in benchmark software voor Agro, Food, Feed & Flowers

Q-ray heeft ervaring in het opzetten van benchmarks voor verschillende specifieke business cases. Met een standplaats in Wageningen ligt onze oorsprong in de groene sector.

Bloemensector: Nederlandse sierteeltbedrijven, Floridata en Q-ray werken samen om marktinformatie te benchmarken. Dit gebeurt op basis van factuurinformatie van de deelnemers. Bedrijven zijn in staat de eigen marktprestaties te vergelijken met sectorprestaties.Veevoedergrondstoffen: in de handel van veevoedergrondstoffen werken GMP+ International en Q-ray samen in de monitoring van ongewenste stoffen. Deelnemende bedrijven kunnen vergelijken hoe vaak zij ongewenste stoffen op producten aantreffen in vergelijking tot andere bedrijven. Land van herkomst is daarbij transparant. Op grond van deze informatie beslissen bedrijven om bijvoorbeeld de tapioca ergens anders te sourcen of nadrukkelijker te controleren via bemonstering en analyses.

Gerelateerd

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies