Software ontwikkeling

Op jouw business toegesneden maatwerk software applicaties

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

Software ontwikkeling

Wat kan en wil je organisatie en welke informatievoorziening hoort daarbij? Standaard waar het kan en maatwerk waar het nodig is. Wij ontwikkelen passende software voor specifieke business cases in Agro, Food, Feed en Flowers.

Maatwerk software ontwikkeling: wij maken precies wat je nodig hebt en wat bij je past

Vanuit dit uitgangspunt ontwerpen en realiseren wij passende maatwerk software oplossingen voor bedrijven en organisaties in Agro, Food, Feed en Flowers. Het zijn kennisintensieve sectoren met dynamische processen. De data en informatie die nodig is om de bedrijfsprocessen te managen is uitgebreid en de nodige systemen zijn vaak complex. Specifieke business cases vragen vaak om specifieke oplossingen. Wij gaan uit van standaard oplossingen waar het kan en maatwerk waar het nodig is. Met deze visie als uitgangspunt ontwikkelen wij passende ICT oplossingen voor onze klanten.

Analyse en ontwerp: informatie behoeften en drijfveren vanuit de business zijn bepalend

Wij starten geen enkele samenwerking voordat we je uitdagingen en vooral ook je ambities heel goed begrijpen. Hiervoor inventariseren en analyseren we processen en vertalen deze naar informatiebehoeften en randvoorwaarden. Pas daarna maken we de afweging op welke manier we invulling kunnen geven aan de informatievoorziening die bij het vraagstuk van jouw organisatie past. Uiteindelijk draait het bij software ontwikkeling om Business-ICT alignment, het afstemmen van de processen met de inzet van ICT. Tijdens de analyse brengen we processen, gegevens en functies in kaart. Afhankelijk van de situatie maken we daarbij gebruik van use cases, prototypes, persona’s en mindmaps. Tijdens de analyse kiezen we ook de projectaanpak die het beste aansluit bij de case en de samenwerking.

Realisatie: software ontwikkeling van bouw tot oplevering

Bij de ontwikkeling van de software werken we op een iteratieve manier, waarbij we de klant intensief betrekken. Afhankelijk van de wensen en situatie werken we op een agile (scrum) manier of ontwerpen we de functionaliteit in meer detail op voorhand uit in een functioneel ontwerp. Met Scrum worden functionaliteiten iteratief ontwikkeld in korte opvolgende trajecten die Sprints genoemd worden en is er een heel intensieve betrokkenheid met de klant. Als de gewenste functionaliteit bij aanvang duidelijk in beeld is kunnen we bij de start ook een volledig en uitgebreider functioneel ontwerp maken en zijn de interacties en toetsingsmomenten wat minder frequent. Bij realisatie gaat het om complete nieuwbouw van een applicatie, maar ook over aanpassingen, uitbreidingen of integratie van onderdelen. Naast realisatie van webapplicaties bouwen we ook mobiele toepassingen voor smartphone en tablet.


Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies