Case: Standaardisatie in de sierteeltsector

Standaardisatie in de Nederlandse sierteeltsector maakt digitaal handelen mogelijk

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

“Hoe zorg je ervoor dat ’s werelds grootste sierteeltsector zich staande houdt in de internationale, digitale handel?”

Doelen en uitdagingen

Hoe zorg je ervoor dat ’s werelds grootste sierteeltsector zich staande houdt in de internationale, digitale handel? Randvoorwaarde voor deze uitdaging zijn goede afspraken over standaardberichten, coderingen en referentiegegevens. Floricode is verantwoordelijk voor de registratie en publicatie van alle bloemisterijproducten die in de sector worden verhandeld. Doel van het project is de realisatie van informatiesystemen die een efficiënt proces en borging van de consistentie van de informatie mogelijk maken.

Floricode en diens uitdaging

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector die sterk staat in het internationale speelveld.

Het is een case die vanwege de specifieke kenmerken van het sierteeltproduct en door het centraal verzamelen en delen van data en informatie heel goed past bij de expertise van Q-ray.

Aanpak en oplossing

Voor Floricode ontwikkelde en beheert Q-ray de systemen waarmee nieuwe handelsproducten geclassificeerd, geregistreerd en gecodeerd kunnen worden. Op dit moment gebeurt dit voor bloemisterijproducten, maar het systeem is voorbereid op bloembollen en boomkwekerijproducten. Basis voor het systeem is een taxonomische module waarmee (internationale) naamgeving bewaakt wordt. Producten worden geregistreerd door de kweker in een geautoriseerde module opgevoerd, eenduidig door experts beschreven en voorzien van referentiebeelden. 

“Een systeem moet bedrijven in staat stellen dezelfde taal te spreken met behulp van standaarden.”

Handelskenmerken worden toegevoegd op basis van de regelgeving zoals door de sector is vastgesteld. Deze informatie wordt via een distributiemodule beschikbaar gemaakt voor de gehele sector. Het systeem is gebruiksvriendelijk en waar mogelijk voorzien van geautomatiseerde processen om ervoor te zorgen dat nieuwe producten zo snel mogelijk bekend in de sector zijn en kunnen worden verhandeld. Voor een internationale aansluiting zijn waar mogelijk koppelingen met GS1 standaarden geïmplementeerd (GPC classificatie van producten en GLN codering van locaties). Webtechnologie en de juiste autorisatie maken samenwerking met andere organisaties en uitwisseling tussen systemen mogelijk.

In nauwe samenwerking hebben Floricode en Q-ray het platform ontworpen en ontwikkeld. Q-ray vormde daarbij de brugfunctie van de business requirements naar de technische oplossingen, mede door haar kennis van de specifieke eigenschappen van het (levend) sierteeltproduct.

Resultaten

Bedrijven spreken door deze standaarden dezelfde taal en zijn in staat om zonder aanwezigheid van het fysieke product op eenduidige wijze digitaal zaken te doen. Het platform is 24/7 beschikbaar en de meest actuele gegevens zijn altijd beschikbaar. 

Zie: www.floricode.com

Gerelateerd

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies