Case: AdviesApp van Delphy

Effectief en bewust gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw dankzij AdviesApp van Delphy

Whitepaper: Voedselveiligheid Demo: Monitoringssyteem

“Het doel: vermindering en bewuster gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en betere opbrengsten” 

Doelen

Optimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door toepassing op het juiste moment en in de juiste verhoudingen en hoeveelheden. Dat is wat de akkerbouw nastreeft vanuit een milieu- en kostenperspectief. De wereld verandert en eisen aan de actualiteit, tijdigheid en complexiteit van informatie en advies nemen toe.

Delphy en diens uitdaging 

Delphy is een van de grootste onafhankelijke adviesorganisaties voor agrariërs. Met hun expertise helpen zij akkerbouwers met hun bedrijfsvoering. Een deel van deze kennis wordt beschikbaar gesteld via papieren uitgaven. Zo is er de jaarlijkse gewasbeschermingsmiddelengids waarin adviezen worden verstrekt over de toepassing (combinaties) van middelen op bepaalde gewassen en in bepaalde omstandigheden (tijd van het jaar, stadium van de teelt, weersomstandigheden). 

Delphy is bij Q-ray gekomen met de vraag of bovenstaande doelen bereikt kunnen worden door de ontwikkeling van een aanvullende AdviesApp. Hiermee moeten haar klanten op een toegankelijke en eenvoudige wijze met advies op maat bediend kunnen worden. Dit leidt tot vermindering en bewuster gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en betere opbrengsten. 

“Informatie op een goed doorzoekbare en eenduidige wijze beschikbaar maken is een grote uitdaging"

Aanpak en oplossing

Q-ray is bekend met het werkveld en expertise van Delphy, de eindgebruikers en de materie die het betreft (gewasbeschermingsmiddelen, teelten, normeringen) en in staat om dit te vertalen naar een gebruiksvriendelijke kennis-app. 

De samenwerking is goed verlopen omdat de mensen van Q-ray in staat waren om, met kennis van de ICT technische (on)mogelijkheden, met de inhoudsdeskundigen te bespreken welke elementen cruciaal zijn als het gaat om het beschikbaar maken van de adviezen. Belangrijk element hierin is dat er ook veel inhoudelijk werk verricht is. Structurering is essentieel om deze informatie op een goed doorzoekbare, eenduidige wijze beschikbaar te maken. Iteratieve ontwikkeling en veel sessies met gebruikers hebben ervoor gezorgd dat de wijze waarop het advies beschikbaar is gemaakt in een eenvoudig te downloaden app goed aansluit bij de praktijk. 

De basis voor deze app is zo opgezet dat adviezen voor andere deelsectoren (bijvoorbeeld bomenteelt) op vergelijkbare wijze kunnen worden vastgelegd, beheerd en ontsloten via nieuwe apps. 

“Het resultaat: gerichter, actueler en makkelijker toegankelijk advies leveren met lagere kosten.” 

Het resultaat 

Deze app is uitgebracht in aanvulling op de papieren, jaarlijkse editie. Ze zullen (tijdelijk) naast elkaar bestaan zodat de akkerbouwers kunnen wennen aan de wijze waarop deze informatie beschikbaar gemaakt wordt en het geeft Delphy de mogelijkheid om, zonder het huidige business model en inkomsten (betalen voor de papieren versie) kwijt te raken, te toetsen of een digitaal abonnement op kennis een volwaardig alternatief kan zijn in hun dienstverlening. Hiermee is Delphy in staat om gerichter, actueler en makkelijker toegankelijk advies met lagere kosten te leveren. 

Vraag een demo aan

Zie: www.delphy.nl 

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies