Case: voedselveiligheidsmonitor Food Compass

Grote hoeveelheden data gebruiken om voedselveiligheid te borgen

Whitepaper: Voedselveiligheid Demo: Monitoringssyteem

“Hoe kun je als organisatie voor bijna 400 handelsbedrijven een optimale voedselveiligheidsmonitor opzetten?” 

Doelen
Hoe waarborg je voedselveiligheid in alle niveaus van de versketen? Al wordt de voedselveiligheid in Nederland goed bewaakt, 100% veilig voedsel bestaat niet. Aantoonbare voedselveiligheid, verminderde risico’s en aansprakelijkheid, en optimalisatie van het bedrijfsresultaat zijn belangrijke doelen. 

Food Compass en diens uitdaging
Bedrijven die werken met (of handelen in) verse groenten en fruit, zijn volgens EU wetgeving (zie de Hygiënecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddestoelen) verplicht residuonderzoek uit te voeren. Het gaat hier over residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze bedrijven kunnen dit zelf (laten) doen, of deelnemen aan de sectorale monitoring via Food Compass. Food Compass voert landelijk onafhankelijk, op risico-analyse gebaseerd residuonderzoek uit. Food Compass is een kennisorganisatie op het gebied van voedselveiligheid in de groente- en fruitsector en is zij een vraagbaak voor teelt- en handelsbedrijven en andere stakeholders en organisaties in de sector. Naast het plannen van monsternames en analyses is het efficiënt en betrouwbaar verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden data van analyseresultaten een uitdaging voor Food Compass. Food Compass heeft in de afgelopen jaren een gedegen residu-monitoringssysteem neergezet. Er is veel kennis ontwikkeld en gedeeld met de sector. Professionalisering van Food Compass was echter nodig om de efficiëntie te vergroten en de service naar de deelnemers te verbeteren. 

“Het resultaat: een portaal welke bijdraagt aan de voedselveiligheid” 

Aanpak en oplossing
Ondersteuning van een IT systeem was onontbeerlijk. Met het door Q-ray ontwikkelde Food Compass portaal zijn de administratieve stromen van Food Compass geautomatiseerd.

Aanmelding en (adres)wijzigingen geven deelnemers door via het portaal. Zo is er minder papierwerk nodig. Ook hoeft er minder informatie heen en weer gestuurd te worden tussen Food Compass, AQS (i.v.m. monstername) en de laboratoria. 

Analyseresultaten worden door de laboratoria in het portaal ingevuld en deelnemers krijgen automatisch bericht wanneer er nieuwe resultaten binnen zijn. Een analyserapport in het Nederlands, Engels of Duits laten opstellen, met of zonder vermelding van Russische MRL's? De analyseresultaten van alle Food Compass monsters in één overzicht bij elkaar? Raadplegen van relevante documentatie? Het zijn voorbeelden van wat een deelnemer kan doen met het Food Compass portaal. Dit internetportaal is nu de centrale plek waar alle Food Compass zaken bij elkaar komen. 

In nauwe samenwerking hebben Food Compass en Q-ray het Food Compass portaal ontworpen en ontwikkeld. Q-ray vormde daarbij de brugfunctie van de business requirements naar de technische oplossingen. 

Resultaten
Met het Food Compass portaal is een omgeving gecreëerd die het plannen van monsternames en het verzamelen en delen van data rondom analyseresultaten optimaal ondersteunt. Het Food Compass portaal draagt hiermee bij aan de voedselveiligheid. 

Vraag een demo aan

Zie: www.foodcpompass.nl

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies