Case: Risicomanagement GMP+ International


Risicomanagement rondom diervoederveiligheid GMP+ International


Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

“Hoe kun je de diversiteit aan kennis rondom diervoederveiligheid efficiënt beheren en delen met een grote groep van bedrijven?”

Doelen en uitdagingen

Hoe kun je als organisatie de diversiteit aan kennis en informatiebronnen rondom diervoederveiligheid efficiënt en betrouwbaar beheren en delen met een grote internationale groep van bedrijven? En dat op een manier waarbij de doelgroep de informatie op een acceptabele manier kan vinden? Voor die vraag stond GMP+ International. 

Zowel door het internationale karakter, de diversiteit van informatiebronnen en een complexe en uitgebreide beheerslast is dit een grote uitdaging. Het doel van Feed Support Products in het GMP+ portaal is om dit optimaal te ondersteunen.

“Om kennis over mogelijke gevaren en beheersmaatregelen in diervoeder in 9 talen efficiënt te beheren en toegankelijk te maken is goede ICT ondersteuning onontbeerlijk.”

GMP+ International en diens uitdaging

GMP+ International ontwikkelt en beheert een Feed Certification scheme. Hierin zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot onder andere productiefaciliteiten, opslag, transport, personeel en procedures van diervoeders. Met ruim 15.000 participerende bedrijven in meer dan 75 landen is GMP+ International een wereldwijde toonaangevende speler op de markt van feed safety assurance certification. Bedrijven kunnen met een GMP+ certificaat aantoonbaar waarborgen dat diervoeders en ingrediënten voor diervoeders voldoen aan de wettelijke voorschriften en aan een aantal bovenwettelijke eisen die zijn overeengekomen met ketenpartijen.

Aanpak en oplossing

Het beheren van de kennis en het toegankelijk maken van de kennis, documenten en ondersteunende tools en applicaties aan een internationale doelgroep is voor GMP+ International een grote uitdaging. GMP+ ontwikkelt voor de sector standaard risicobeoordelingen. In deze documenten zijn de processen, de producten, de gevaren en beheersmaatregelen voor een groot aantal sectoren vastgelegd. Bedrijven kunnen deze risicobeoordelingen als basis gebruiken om voor een op het bedrijf toegespitste risicobeoordeling. Daarnaast geeft GMP+ inzicht in factsheets van gevaren. Om dit voor 9 talen efficiënt te beheren is goede ICT ondersteuning onontbeerlijk. De door Q-ray ontwikkelde GMP+ Feed Support Product ondersteunt dit doel. 

Het is een case die vanwege het kennisintensieve aspect en vanwege het gestructureerd vastleggen van data en het visueel aantrekkelijk toegankelijk maken voor een gedifferentieerde doelgroep heel goed past bij de expertise van Q-ray.

“Het portaal richt informatie specifiek per doelgroep en per taal in waardoor personalisatie mogelijk is.”

Dit is onderdeel van het GMP portaal. De informatie in het portaal wordt aangeboden in 3 blokken: Kwaliteit, Kennis en Diensten. GMP+ kan relevante informatie specifiek per doelgroep inrichten, zodat iedere doelgroep de voor haar relevante informatie krijgt te zien. De gebruiker kan op zijn beurt het portaal personaliseren. Behalve voor de deelnemende grondstoffenleveranciers en mengvoerbedrijven is het GMP portaal ook het kennisknooppunt voor Certificatie-instellingen, GMP+ partners en commissieleden. 

Ook aan toekomstige GMP+ bedrijven is gedacht: zij kunnen informatie vinden over ‘Wat is GMP+?’ en wat zij kunnen doen om GMP+ gecertificeerd te worden ‘Starten met GMP+’. Het GMP+ portaal is in meerdere talen beschikbaar.

“Het resultaat: een kennisknooppunt (portaal) welke bijdraagt aan internationale diervoederveiligheid.”

Resultaten

Met de Feed Support Products biedt GMP+ International diverse informatiebronnen op een interactieve manier aan. Dit kan bedrijven ondersteunen bij de implementatie van hun bedrijfseigen HACCP systeem. Zo is er een zoekmachine aanwezig en kunnen gebruikers vanuit een risicobeoordeling doorklikken naar de geldende normen. Het raadplegen van de informatie is gebruiksvriendelijk en efficiënt. De Feed Support Products zorgen voor gebruikersgemak, een uniforme bron van gegevens, koppeling van relevante bestanden en efficiënt zoeken.Met de Feed Support Products staat er een webapplicatie die de kennis en diverse informatiebronnen op een interactieve manier aanbiedt aan de deelnemers. Feed Support Products draagt hiermee bij aan de internationale diervoederveiligheid.

Zie: www.gmpplus.org

Gerelateerd

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies