Case: Kennismanagement voor GroentenFruit Huis

Kennismanagement in de groente- en fruitsector voor GroentenFruit Huis

Vraag een offerte aan Ontvang vrijblijvend advies

“Hoe kun je als organisatie de kennis die je beschikbaar hebt optimaal beheren en toegankelijk maken voor de leden?”

Doelen

Hoe kun je als organisatie, die met één stem spreekt namens de groente- en fruitsector, de kennis die je beschikbaar hebt over voeding en gezondheid, voedselveiligheid en kwaliteit, markt en statistiek en logistiek en ICT optimaal beheren en toegankelijk maken voor de leden? Voor die vraag stond GroentenFruit Huis. Door de diversiteit van informatiebronnen en een complexe en uitgebreide beheerslast is dit een grote uitdaging. Het GroentenFruit Huis-portaal is ontwikkeld om dit optimaal te ondersteunen.

“Het gebruiksvriendelijk en efficiënt beheren van data is een grote uitdaging”

Het GroentenFruit Huis en diens uitdaging

GroentenFruit Huis is opgericht door twee organisaties in de groente- en fruitsector, DPA (de producenten) en Frugi Venta (de handelaren). Voor verschillende thema’s is inbreng van de leden geborgd in business councils. Deze vertegenwoordigen zowel de teelt als de handel. 

Het beheren van de kennis en het toegankelijk maken van de kennis, documenten en ondersteunende tools en applicaties aan een gedifferentieerde doelgroep is voor GroentenFruit Huis een grote uitdaging. Het portaal van het GroentenFruit Huis, ontwikkeld door Q-ray ondersteunt dit. 

De uitdaging: het proces van beheren en toegankelijk maken van kennis zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Informatie over wet- en regelgeving staat vaak in uitgebreide Word of pdf documenten. Het behapbaar en praktisch leesbaar maken voor een gedifferentieerde achterban en toegang geven tot dergelijke informatie is een enorme uitdaging. Naast allerlei tekstdocumenten is er ook meer gestructureerde data zoals normen of coderingslijsten die ontsloten moet worden. Het gebruiksvriendelijk en efficiënt beheren van dergelijke data is van groot belang en er is een optimale IT ondersteuning nodig om de betrouwbaarheid en tijdigheid van data te borgen.

“Het portaal ondersteunt het beheren en toegankelijk maken van kennis aan een gedifferentieerde doelgroep.”

Aanpak en oplossing

Het is een case die vanwege het kennisintensieve aspect en vanwege het gestructureerd vastleggen van data en het visueel aantrekkelijk toegankelijk maken voor een gedifferentieerde doelgroep heel goed past bij de expertise van Q-ray.

Voor GroentenFruit Huis ontwikkelde Q-ray het GroentenFruit Huis-portaal. De basis van het portaal bestaat uit het Content Management & Digital Marketing platform Sitefinity. Hiermee kan de beheersorganisatie het portaal naar eigen wensen inrichten. Naast het Content Management Systeem (CMS) bevat het portaal beheersfuncties waarmee gestructureerde data over producten, normen, etikettering en dergelijke kan worden vastgelegd. Deze data wordt in gebruiksvriendelijke functies aan de gebruiker aangeboden. De gebruiker kan bijvoorbeeld normen van residuen van gewasbeschermingsmiddelen (MRL) of gegevens over etikettering van producten gemakkelijk opvragen. De informatie wordt in het portaal aangeboden in de zes genoemde thema’s.

“Het resultaat; een kennisknooppunt (portaal) dat een grote bijdrage levert aan de voedselveiligheid en kwaliteit van AGF

Het resultaat 

In nauwe samenwerking hebben GroentenFruit Huis en Q-ray het portaal ontworpen en ontwikkeld. Q-ray vormde daarbij de brugfunctie van de business requirements naar de technische oplossingen. 

Het GroentenFruit Huis-portaal is een kennisknooppunt voor informatie over relevante thema’s in de groente- en fruitsector. Het resultaat van het portaal: een grote bijdrage leveren aan de voedselveiligheid en kwaliteit van de Nederlandse AGF. 

Zie: www.groentenfruithuis.nl

Gerelateerd

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies