Case: Informatiesysteem voor Kwaliteits-Controle-Bureau

Informatiesysteem borgt veilige en kwalitatieve plantaardige producten voor im- en export van BV Nederland


Whitepaper: Voedselveiligheid Demo: Monitoringssyteem

“Hoe kun je als organisatie in korte tijd, op veilige wijze inspecties van plantaardige goederen uitvoeren?” 

Doelen
Plantaardige producten die worden geïmporteerd in de Europese Unie moeten voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van de EU. Problemen met ziektes in gewassen of fouten in beoordelingen kunnen de oorzaak zijn van grote vervolgschade. De producten mogen de EU dan niet in. De kwaliteit en efficiëntie van de inspecties door Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) zijn daarom cruciaal voor de mondiale rol die Nederland speelt in de handel van producten in Agrofood. 

Over KCB en diens uitdaging
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) heeft de wettelijke taak om plantaardige producten die worden geïmporteerd te inspecteren en te toetsen aan wettelijke, door de NVWA gestelde eisen. Nederland voert wereldwijd een van de grootste volumes aan plantaardige producten door (import en vervolg export). 

“Inspecteurs moeten in staat zijn om in korte tijd, op een veilige wijze efficiënte inspecties van plantaardige goederen op locatie uit te kunnen voeren.” 

De economische belangen zijn groot. Het is daarom van cruciaal belang om een hoog voedselveiligheids- en kwaliteitsniveau na te streven. De inspecteurs van KCB moeten in staat zijn om in korte tijd, op een veilige/geborgde wijze zeer efficiënte inspecties van plantaardige goederen (import en export) uit te kunnen voeren op de plaats waar deze het land in of uit gaan. 

De beschikbare, actuele informatie moet voorhanden zijn en de resultaten van de inspectie moeten direct beschikbaar komen voor anderen. Aangezien het om bijna 200.000 inspecties per jaar gaat die vrijwel altijd met een tablet worden afgehandeld, moet de informatie kunnen worden uitgewisseld en vastgelegd via mobiele devices. Om doelen te bereiken binnen de geschetste randvoorwaarden heeft Q-ray, in nauwe samenwerking met het KCB een informatiesysteem ontworpen en ontwikkeld. 

Aanpak en oplossing
De samenwerking is zeer goed verlopen. De mensen van Q-ray waren in staat om, met kennis van de ICT technische (on)mogelijkheden, samen met inhoudsdeskundigen te werken naar een oplossing waarin cruciale als het gaat om hun wettelijke taken op het gebied van fytosanitaire controles zijn opgenomen. Q-ray hanteerde korte lijnen en een iteratieve ontwikkeling. Ook werden sessie met eindgebruikers georganiseerd om hen mee te nemen in de oplossingsrichting en de consequenties voor het werkproces. 

Omdat het informatiesysteem om verschillende locaties toegankelijk moet zijn is er gekozen voor een oplossing waarin zowel online als offline gewerkt kan worden. 

Er heeft afstemming en samenwerking plaatsgevonden met NVWA, Douane en handelsbedrijven om een efficiënt werkproces te kunnen ondersteunen en koppeling met andere systemen mogelijk te maken. 

Resultaten
De kwaliteit en efficiency van de inspecties  door KCB zijn cruciaal voor de mondiale rol die Nederland speelt in de handel van producten in Agrofood. De inspecteurs hebben veel kennis van zake en zijn kundig om de juiste beoordelingen te kunnen uitvoeren. Voorzien van de juiste achtergrondinformatie en efficiënte, gebruiksvriendelijke informatiesoftware zijn zij in staat om met de tegen haalbare kosten een hoge kwaliteit dienstverlening te behalen. 

Vraag een demo aan

Zie: www.kcb.nl 

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies