Case: Communitymanagement voor GroentenFruit Huis

Borgen van voedselveiligheid door optimale samenwerking tussen ketenpartners

Whitepaper: Voedselveiligheid Demo: Monitoringssyteem

“Hoe kun je als organisatie de communicatie en interactie met een gedifferentieerde achterban organiseren?”

Doelen 
Hoe kun je als organisatie, die met één stem spreekt namens de groente- en fruitsector, de communicatie en interactie met een gedifferentieerde achterban optimaal organiseren? Voor die vraag stond GroentenFruit Huis. Om in de gehele versketen voedselveiligheid te waarborgen is optimale samenwerking en kennisdeling onontbeerlijk. 

Over GroentenFruit Huis
GroentenFruit Huis is opgericht door twee organisaties in de groente- en fruitsector, DPA (de producenten) en Frugi Venta (de handelaren). GroentenFruit Huis richt zich op zes thema’s: voeding en gezondheid; voedselveiligheid en kwaliteit; markt en statistiek; ICT en logistiek; Arbeid en Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Voor al deze thema’s is inbreng van de leden geborgd in business councils, welke zowel de teelt als de handel vertegenwoordigen. Een optimale communicatie en interactie met deze achterban is een van de speerpunten van het GroetenFruit Huis. Inbreng van leden vindt plaats in onder andere innovatie- en onderzoeksprojecten, overleg van deskundigen en diverse commissies. Voor een relatief klein secretariaat met een grote achterban is dit een grote uitdaging. Het GroentenFruitHuis-portaal is ontwikkeld door Q-ray om dit optimaal te ondersteunen. 

Aanpak en oplossing
Het bewerkstelligen van een optimale communicatie en interactie met de leden uit teelt en handel en andere stakeholders in de groente- en fruitsector vraagt om een professionele oplossing. Voor GroentenFruit Huis ontwikkelde Q-ray het GroentenFruitHuis-portaal. De basis van het portaal bestaat uit het Content Management & Digital Marketing platform Sitefinity. 

  • Beheren en publiceren van content pagina’s 
  • Versturen van nieuwsbrieven of aankondiging van evenementen via campagnes 
  • Beheren en publiceren van nieuws, events en blogs 
  • Maken en uitvoeren van (marketing) campagnes naar mailinglijsten (nieuwsbrieven, evenementen, et cetera) 
  • Specifiek toegankelijk maken welke content voor welke doelgroep (gebruiker) toegankelijk is 
  • Personalisatie per gebruiker op basis van interesses 
  • Inrichten van werkplaatsen met relevante informatie, specifiek toegankelijk voor commissieleden of dat projectdeelnemers 
  • Monitoren van ‘percentage gelezen’ via dashboard 

In nauwe samenwerking hebben GroentenFruit Huis en Q-ray het portaal ontworpen en ontwikkeld. Q-ray vormde daarbij de brugfunctie van de business requirements naar de technische oplossingen. 

Resultaten
Het GroentenFruitHuis-portaal is een communitymanagement tool voor de groente- en fruitsector. Het draagt bij aan kennisuitwisseling en interactie in de Nederlandse AGF. Samen borgen zij op deze manier de Nederlandse voedselveiligheid. 

Vraag een demo aan

Zie: www.groentenfruithuis.nl

Ontdek hoe ICT jouw organisatie en sector versterkt

Laat je vrijblijvend adviseren, of ontvang aanvullende informatie over onze ICT-oplossingen. Wij helpen je graag informatievraagstukken om te zetten in de (digitale) groei van jouw organisatie.

Ontvang vrijblijvend advies